ช่องรับเหรียญอัตโนมัติModel: SG-648
ลักษณะเฉพาะ:
 รับเหรียญได้ทุกเหรียญ โดยไม่ต้องใช้เหรียญต้นแบบ
?  ใช้ได้กับ Handset
?  รองรับเหรียญรุ่นใหม่
?  หยอดเหรียญได้ต่อเนื่อง
?  โปรแกรมเหรียญได้ 15 ชนิด
ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดรูปภาพ
ราคา:1500 บ.

Model: SG-525
ลักษณะเฉพาะ:
รับเหรียญได้เฉพาะเหรียญต้นแบบ
ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดรูปภาพ
ราคา:1000 บ.