สัญญาณกันขโมยเชียงรายModel:

CG-RT101

ลักษณะเฉพาะ:

? Could work with any CHUANGO remote 

control and sensors to increase the distance

? Transmit distance: ?300m (open area)

? Power supply: AC 110-240V

ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: CALLModel:

TAG-26

ลักษณะเฉพาะ:

? Work with CG-G5 for disarming and 

unlocking connected electronic door lock.

? Frequency:125KHz

ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: CALL

 Model:

RC-80

ลักษณะเฉพาะ:

? Large button design

? Built-in antenna

? Transmit distance: ?80m(open area)

ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: CALL

 Model:

CG-WS105

ลักษณะเฉพาะ:

? 110db siren

? Strobe light

? Power supply: AC 110V~240V

? 3.7V600mAH Lithium Backup battery enable 

8-hour standby

ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: CALL

 Model:
SPS-260
ลักษณะเฉพาะ:

*Powered by solar panels, no main power needed
*Compatible with any Chuango alarm panels and sensors
*Easy to install, no wiring needed
*Weatherproof and stylish design
*Built-in 2pcs of 1.5V/1800mAh lithum battery enable 10-day
standby
*Fully tamper protection
*Piercing 115dB siren with selectable duration
(30sec./2min./5min.)
*Volume ajustable (High/Low/Mute)
*Available for red or blue strobe
*ABS+PC+UV plastic cover, IP55

ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: 5,000 บ.

 Model:
CG-WS108
ลักษณะเฉพาะ:

*120dB siren
*Strobe light
*Waterproof
*Tamper protection
*Built-in battery backup optional
*Available for red or blue strobe
*ABS plastic cover, IP45

ราคา:
3,000 บ.

 Model:
CG-WS628
ลักษณะเฉพาะ:

*110dB siren
*Strobe light
*Voice message record
*Built-in battery backup optional

ราคา:
3,530 บ.

 Model:
CG-WS626
ลักษณะเฉพาะ:

*110dB siren
*UPS adapter optional

ราคา:
1,450 บ.

 Model:
CG-WS103
ลักษณะเฉพาะ:

*110dB siren
*Strobe light
*UPS adapter optional

ราคา:
1,450 บ.

 Model:
RFID card
ลักษณะเฉพาะ:

*Work with CG-G5 for disarming and unlocking connected
electronic door lock.
*Frequency:125KHz
*Size: 84 x 55 mm
*Available for color logo printing on both sides,
MOQ=1000pcs

ราคา:
150 บ.

 Model:
MC-3F
ลักษณะเฉพาะ:
ตัวสัมผัสเป็นเหล็ก
เสาอากาศภายนอก
ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
แบตเตอรี่ 12V/23A 1 ตัว
แจ้งเตือนด้วย LED เวลาแบตหมด
ระยะส่ง ?100m (พื้นที่เปิด)
ราคา:
1,300 บ.

 Model:
MC-1000
ลักษณะเฉพาะ:
เสาอากาศภายนอก
ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
แบตเตอรี่ 12V/23A 1 ตัว
แจ้งเตือนด้วย LED เวลาแบตหมด
ระยะส่ง ?200m (พื้นที่เปิด)


ราคา:
700 บ.

 Model:
DWC-102
ลักษณะเฉพาะ:

*Internal antenna
*Two-way communication, low power will feedback to panel
(G3, G5)
*Tamper protection
*With NC output
*Power supply: AA 1.5V LR6 battery x 1
*Transmit distance: 80m (open area)ราคา:
1,000 บ.

 Model:
DWC-100
ลักษณะเฉพาะ:

*Internal antenna
*Tamper protection
*With NC output
*Power supply: AA 1.5V LR6 battery x 1
*Transmit distance: 80m (open area)ราคา:
800 บ.

 Model:
PIR-957W
ลักษณะเฉพาะ:

*MCU processing
*Special optical filter lens, anti-white light intensity >10000 lux
*Waterproof function for outdoor environment
*Doppler Effect + power analysis technology
*Pet immunity < 20kgs
*Temperature auto-compensation
*Detection coverage: 12m/110?
*Power supply: UPS-12V
*Transmit distance: 300m (open area)ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: 7,700 บ.

 Model:  
PIR-918C
ลักษณะเฉพาะ:

*Microwave, infrared and power analysis
*Auto temperature compensation
*Look-down design without dead angle
*Intelligence technology differing intruder
from interference signal
*Detection coverage: 12m/110?
*Power supply: UPS-12V
*Transmit distance: 300m (open area


ราคา:
4,200 บ.

 Model:  
PIR-1000
ลักษณะเฉพาะ:

*Built-in Microprocessor
*Low power LED indication
*Anti RFI/EMI interference
*Detection coverage: 8m/110?
*Power supply: 9V battery x1
*Transmit distance: 300m (open area)


ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: 1,500 บ.

 Model: 
PIR-910
ลักษณะเฉพาะ:

*Internal antenna
*Low power LED indication
*Two-way communication, low power will feedback to panel
(G3, G5)
*Tamper protection
*Detection coverage: 8m/110?
*Pet immunity ? 25kgs
*Power supply: AA 1.5V LR6 battery x2
*Transmit distance: 80m (open area)


ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา : 2,000 บ.

 Model:CG-7700
ลักษณะเฉพาะ:


*DIY installation
*Built-in strobe light and siren
*Connect max. 40pcs of wireless sensors
*Mute Arm/Disarm


ราคา:
3,600 บ.

 


Model:G5  GSM/SMS RFID Touch Alarm System
ลักษณะเฉพาะ:

- รองรับซิมมือถือ และควบคุมการทำงานผ?านระบบมือถือ

- บันทึกเบอร?โทรศัพท? 5 เบอร? และ 1 เบอร?ด?วนพิเศษ

- สามารถเป?ด-ป?ด ล็อกด?วย SMS หรือสั่งงานด?วยการโทรเข?า

- สามารถสนทนาผ?านตัวเครื่องได้

- รองรับอุปกรณ?ตรวจจับไร?สาย 50 จุด และการ?ด RFID 50 ใบ

- รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ?า

- ระบบ PIR ใหม? ไม?ตรวจจับสัตว?เลี้ยงภายในบ?าน

- แจ?งเตือนด?วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร?อม แบตเตอรี่ลิเทียม

- ระบบบันทึกเสียงแจ?งเตือนภัย

- รองรับการ?ด RFID ความถี่ 125 kHz

- รองรับคลื่นความถี่ 850/900/1800/1900 MHz

ดาวน์โหลด  สเปคภาษาไทย
ราคา : 16,000บ.

 


Model:G3
ลักษณะเฉพาะ:

GSM/SMS RFID Touch Alarm System (ใช้ sim card มือถือ)
- ตัวเครื่องใส่ซิมมือถือได้ และควบคุมการทำงานผ่านระบบมือถือ
- บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 5 เบอร์ 
- รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ้า
- ระบบบันทึกเสียงแจ้งเตือนภัย
- สามารถเปิด-ปิด ล็อกด้วย SMS หรือสั่งงานด้วยการโทรเข้า
- แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร้อม แบตเตอรี่ลิเทียม
- รองรับคลื่นความถี่ 850/900/1800/1900 MHz


ราคา: 12,000 บ.

 Model:CG-A8

ลักษณะเฉพาะ:

5 zones LED indication + one 24H zone
Built-in loud siren and battery backup
Part Arm (Home Mode)
Mute Arm/ Disarm
Remote phone control with voice prompt
Support 50 wireless sensors and 10 remote controls
Store 6 alarm phone numbers and 2 CMS numbers
Exit & entry delay
Tamper protection
With Contact ID protocol
Panel (with battery backup and siren) x 1
Remote control x 2
Door/ window contact x 1
P.I.R. motion detector x 1
Adapter x 1

ราคา:
6,300บ.

 Model: 
PIR-900
ลักษณะเฉพาะ:

*Internal antenna
*Low power LED indication
*Tamper protection
*Detection coverage: 8m/110?
*Power supply: AA 1.5V LR6 battery x 2
*Transmit distance: 80m (open area)


ดาวน์โหลด : รายละเอียด
ราคา: 1,600 บ.