ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเชียงราย


Model: ตู้น้ำดื่ม Works Life รุ่น UF
ขนาดตู้
65 x 70 x 165 ซม. โครงสร้างทำจาก ไฟเบอร์กลาสเกรด A
ระบบ
UF Ultrafititration
กระบวนการกรอง
ไส้กรองขนาด 12 นิ้ว
1. ไส้กรอง โพลีโพรพีลีน ( PP ) กรองขนาด 5 ไมครอนกรอง สิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก และโลหะ ฯลฯ
2. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดอัดแท่ง ( CTO ) กรองสี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย
3. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดเกล็ด ( Inline GAC ) กำจัดโลหะหนัก คลอรีน สารเคมี ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
4. เมมเบรน ( Membrane Filter )  UF Ultrafititration  กำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส 
5. ไส้กรอง CTO กรองขั้นสุดท้ายก่อนจำหน่ายน้ำให้ผู้บริโภค
แรงดันใช้งาน
15 - 40 psi
ค่าความเป็น กรด-ด่าง
6 - 8
ข้อมูลทั่วไป
- น้ำที่ได้จะใส ไม่มีสี กลิ่น คลอรีน หินปูนและเชื้อโรค
- สารอาหารในน้ำ ยังมีครบถ้วน
- ถังเก็บน้ำ P.E มาตรฐาน มอก ขนาด 100 ลิตร
- ปั๊มผลิตน้ำ R.O 150 GPD. 1ตัว
- ปั้มจ่าย SHOURFLO U.S.A 1ตัว
- FLOW METER ควบคุมอัตราการไหลของน้ำฟอก,น้ำทิ้ง
- กำลังไฟฟ้า 300 W/200V/50Hz
- ระบบป้องกันเหรียญปลอม 100 %
- สามารถรับเหรียญได้ทุกขนาด 1 2 5 10 บาท
- ตรวจสอบยอดเงินได้
- เปลี่ยนราคาขายได้ตามต้องการ เช่น ลิตรละ 1 บาท, ลิตรละ 50 สตางค์
- ทำโปรโมชั่นได้ เช่น ซื้อ 5 บาท แถม 1 บาทและซื้อ 10 บาท แถม 3 บาท หรือตามต้องการ
- ไม่มีการเกิดตะไคร่น้ำที่หัวจ่าย
- ชุดควบคุมผลิตน้ำ ใช้ระบบไฟฟ้าสัมผัส ส่งน้ำแม่นยำ
- การจ่ายน้ำเป็นเส้นตรง ไม่แตกกระเซ็น ไม่พุ่งแรง แต่รวดเร็ว
- ไฟป้ายแสงสว่างระบบเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ
- High/Low Pressure Switch ตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อปิดการทำงาน กรณีน้ำไม่ไหล
- ระบบวัดแรงดันน้ำ เพื่อปรับให้เหมาะตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
- ใช้กำลังไฟ 220V / 50 HZ
- รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม ยกเว้นไส้กรอง

ราคา: 26,900 บาท


ราคานี้รวม

1. ค่าแรงช่างติดตั้ง 1 งาน
2. อุปกรณ์ติดตั้งต้องใช้ไม่เกิน 5 เมตร (หากเกินคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)Model: ตู้น้ำดื่ม Works Life รุ่น RO 
ขนาดตู้
65 x 70 x 165 ซม. โครงสร้างทำจาก ไฟเบอร์กลาสเกรด A
ระบบ
RO (อาร์โอ) Reverse Osmosis สามารถกรองได้ละเอียด 0.0001 ไมครอน ให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์
กระบวนการกรอง
ไส้กรองขนาด 12 นิ้ว
1. ไส้กรอง โพลีโพรพีลีน ( PP ) กรองขนาด 5 ไมครอนกรอง สิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก และโลหะ ฯลฯ
2. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดอัดแท่ง ( CTO ) กรองสี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย
3. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดเกล็ด ( Inline GAC ) กำจัดโลหะหนัก คลอรีน สารเคมี ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
4. เมมเบรน ( Membrane Filter ) Reverse Osmosis กำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งจะระบายลงท่อน้ำเสียไป
5. ไส้กรอง CTO กรองขั้นสุดท้ายก่อนจำหน่ายน้ำให้ผู้บริโภค
แรงดันใช้งาน
15 - 40 psi
ค่าความเป็น กรด-ด่าง
6 - 8
ข้อมูลทั่วไป
- น้ำที่ได้จะใส ไม่มีสี กลิ่น คลอรีน หินปูนและเชื้อโรค
- สารอาหารในน้ำ ยังมีครบถ้วน
- ถังเก็บน้ำ P.E มาตรฐาน มอก ขนาด 100 ลิตร
- ปั๊มผลิตน้ำ R.O 150 GPD. 1ตัว
- ปั้มจ่าย SHOURFLO U.S.A 1ตัว
- FLOW METER ควบคุมอัตราการไหลของน้ำฟอก,น้ำทิ้ง
- กำลังไฟฟ้า 300 W/200V/50Hz
- ระบบป้องกันเหรียญปลอม 100 %
- สามารถรับเหรียญได้ทุกขนาด 1 2 5 10 บาท
- ตรวจสอบยอดเงินได้
- เปลี่ยนราคาขายได้ตามต้องการ เช่น ลิตรละ 1 บาท, ลิตรละ 50 สตางค์
- ทำโปรโมชั่นได้ เช่น ซื้อ 5 บาท แถม 1 บาทและซื้อ 10 บาท แถม 3 บาท หรือตามต้องการ
- ไม่มีการเกิดตะไคร่น้ำที่หัวจ่าย
- ชุดควบคุมผลิตน้ำ ใช้ระบบไฟฟ้าสัมผัส ส่งน้ำแม่นยำ
- การจ่ายน้ำเป็นเส้นตรง ไม่แตกกระเซ็น ไม่พุ่งแรง แต่รวดเร็ว
- ไฟป้ายแสงสว่างระบบเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ
- High/Low Pressure Switch ตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อปิดการทำงาน กรณีน้ำไม่ไหล
- ระบบวัดแรงดันน้ำ เพื่อปรับให้เหมาะตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
- ใช้กำลังไฟ 220V / 50 HZ
- รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม ยกเว้นไส้กรอง

ราคา: 29,900 บาท

ราคานี้รวม

1. ค่าแรงช่างติดตั้ง 1 งาน
2. อุปกรณ์ติดตั้งต้องใช้ไม่เกิน 5 เมตร (หากเกินคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)Model: ตู้น้ำดื่ม Works Life รุ่น RO 
ขนาดตู้
80 x 80 x 180 ซม. โครงสร้างทำจาก ไฟเบอร์กลาสเกรด A
ระบบ
RO (อาร์โอ) Reverse Osmosis สามารถกรองได้ละเอียด 0.0001 ไมครอน ให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์
กระบวนการกรอง
ไส้กรองขนาด 12 นิ้ว
1. ไส้กรอง โพลีโพรพีลีน ( PP ) กรองขนาด 5 ไมครอนกรอง สิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก และโลหะ ฯลฯ
2. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดอัดแท่ง ( CTO ) กรองสี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย
3. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดเกล็ด ( Inline GAC ) กำจัดโลหะหนัก คลอรีน สารเคมี ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
4. เมมเบรน ( Membrane Filter ) Reverse Osmosis กำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งจะระบายลงท่อน้ำเสียไป
5. ไส้กรอง CTO กรองขั้นสุดท้ายก่อนจำหน่ายน้ำให้ผู้บริโภค
แรงดันใช้งาน
15 - 40 psi
ค่าความเป็น กรด-ด่าง
6 - 8
ข้อมูลทั่วไป
- น้ำที่ได้จะใส ไม่มีสี กลิ่น คลอรีน หินปูนและเชื้อโรค
- สารอาหารในน้ำ ยังมีครบถ้วน
- ถังเก็บน้ำ P.E มาตรฐาน มอก ขนาด 200 ลิตร
- ปั๊มผลิตน้ำ R.O 150 GPD. 1ตัว
- ปั้มจ่าย SHOURFLO U.S.A 1ตัว
- FLOW METER ควบคุมอัตราการไหลของน้ำฟอก,น้ำทิ้ง
- กำลังไฟฟ้า 300 W/200V/50Hz
- ระบบป้องกันเหรียญปลอม 100 %
- สามารถรับเหรียญได้ทุกขนาด 1 2 5 10 บาท
- ตรวจสอบยอดเงินได้
- เปลี่ยนราคาขายได้ตามต้องการ เช่น ลิตรละ 1 บาท, ลิตรละ 50 สตางค์
- ทำโปรโมชั่นได้ เช่น ซื้อ 5 บาท แถม 1 บาทและซื้อ 10 บาท แถม 3 บาท หรือตามต้องการ
- ไม่มีการเกิดตะไคร่น้ำที่หัวจ่าย
- ชุดควบคุมผลิตน้ำ ใช้ระบบไฟฟ้าสัมผัส ส่งน้ำแม่นยำ
- การจ่ายน้ำเป็นเส้นตรง ไม่แตกกระเซ็น ไม่พุ่งแรง แต่รวดเร็ว
- ไฟป้ายแสงสว่างระบบเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ
- High/Low Pressure Switch ตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อปิดการทำงาน กรณีน้ำไม่ไหล
- ระบบวัดแรงดันน้ำ เพื่อปรับให้เหมาะตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
- ใช้กำลังไฟ 220V / 50 HZ
- รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม ยกเว้นไส้กรอง

ราคา: 36,000 บาท

ราคานี้รวม

1. ค่าแรงช่างติดตั้ง 1 งาน
2. อุปกรณ์ติดตั้งต้องใช้ไม่เกิน 5 เมตร (หากเกินคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)


 

Model: ตู้น้ำดื่ม Works Life รุ่น RO+UV 
ขนาดตู้
65x 70 x 165 ซม. โครงสร้างทำจาก ไฟเบอร์กลาสเกรด A
ระบบ
RO (อาร์โอ) Reverse Osmosis สามารถกรองได้ละเอียด 0.0001 ไมครอน ให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์ ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต
กระบวนการกรอง
ไส้กรองขนาด 12 นิ้ว
1. ไส้กรอง โพลีโพรพีลีน ( PP ) กรองขนาด 5 ไมครอนกรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก และโลหะ ฯลฯ
2. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดเกล็ดกำจัดโลหะหนัก วัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก คลอรีน และสารเคมี ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
3. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดอัดแท่งกรองสี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย
4. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดเกล็ด กำจัดโลหะหนัก คลอรีน สารเคมี ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
5. ไส้กรอง คาร์บอนชนิดผง กำจัดกลิ่น และกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย
6. เมมเบรน ( Membrane Filter ) Reverse Osmosis กำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งจะระบายลงท่อน้ำเสียไป
7. ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตกรองขั้นสุดท้ายก่อนจำหน่ายน้ำให้ผู้บริโภค
แรงดันใช้งาน
15 - 40 psi
ค่าความเป็น กรด-ด่าง
6 - 8
ข้อมูลทั่วไป
- น้ำที่ได้จะใส ไม่มีสี กลิ่น คลอรีน หินปูนและเชื้อโรค
- สารอาหารในน้ำ ยังมีครบถ้วน
- ถังเก็บน้ำ P.E มาตรฐาน มอก ขนาด 100 ลิตร
- ปั๊มผลิตน้ำ R.O 150 GPD. 1ตัว
- ปั้มจ่าย SHOURFLO U.S.A 1ตัว
- FLOW METER ควบคุมอัตราการไหลของน้ำฟอก,น้ำทิ้ง
- กำลังไฟฟ้า 300 W/200V/50Hz
- ระบบป้องกันเหรียญปลอม 100 %
- สามารถรับเหรียญได้ทุกขนาด 1 2 5 10 บาท
- ตรวจสอบยอดเงินได้
- เปลี่ยนราคาขายได้ตามต้องการ เช่น ลิตรละ 1 บาท, ลิตรละ 50 สตางค์
- ทำโปรโมชั่นได้ เช่น ซื้อ 5 บาท แถม 1 บาทและซื้อ 10 บาท แถม 3 บาทหรือตามต้องการ
- ไม่มีการเกิดตะไคร่น้ำที่หัวจ่าย
- ชุดควบคุมผลิตน้ำ ใช้ระบบไฟฟ้าสัมผัส ส่งน้ำแม่นยำ
- การจ่ายน้ำเป็นเส้นตรง ไม่แตกกระเซ็น ไม่พุ่งแรง แต่รวดเร็ว
- ไฟป้ายแสงสว่างระบบเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ
- High/Low Pressure Switch ตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อปิดการทำงานกรณีน้ำไม่ไหล
- ระบบวัดแรงดันน้ำ เพื่อปรับให้เหมาะตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
- ใช้กำลังไฟ 220V / 50 HZ
- รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม ยกเว้นไส้กรอง


ราคา 33,900 บาทราคานี้รวม
1. ค่าแรงช่างติดตั้ง 1 งาน
2. อุปกรณ์ติดตั้งต้องใช้ไม่เกิน 5 เมตร (หากเกินคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)


 

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเชียงราย?,ตู้น้ำเชียงราย?,ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญเชียงราย?,ตู้น้ำROเชียงราย?,ศูนย์รวมธุรกิจหยอดเหรียญเชียงราย,ตู้น้ำราคาถูกเชียงราย?,ตู้น้ำ เชียงราย?,ตู้น้ำดื่มภาคเหนือเชียงราย?,ตู้น้ำหยอดเหรียญเชียงราย?,จำหน่าย ตู้น้ำหยอดเหรียญระบบROเชียงราย?,?ขายตู้น้ำดื่มเชียงราย?,ขายตู้น้ำเชียงราย?,น้ำดื่ม ROเชียงราย?,ตู้น้ำดื่ม works life plusเชียงราย?,ตู้น้ำดื่มราคาถูกเชียงราย?,ตู้น้ำหยอดเหรียญราคาถูกเชียงราย?,ตู้น้ำหยอดเหรียญ เชียงราย?,เชียงราย?,ขาย?,ลงทุนน้อยเชียงราย?,รายได้ดีเชียงราย?,ราคาถูกเชียงราย?,สะอาดตู้น้ำดื่มธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเชียงราย?,ตู้น้ำดื่มแร่พลังแม่เหล็กหยอดเหรียญเชียงราย?,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเชียงราย?,ขายตู้น้ำหยอดเหรียญเชียงราย,ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญเชียงราย?,ธุรกิจ ตู้ น้ำ หยอด เหรียญเชียงราย?,ตู้ น้ำ หยอด เหรียญ ราคา ถูกเชียงราย?,จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเชียงราย,ขายตู้น้ำหยอดเหรียญเชียงราย?,ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญเชียงราย?,ระบบหยอดเหรียญเชียงราย?,น้ำดื่มหยอดเหรียญเชียงราย?,ตู้น้ำUFเชียงรายแตู้กดน้ำหยอดเหรียญ,ขายส่งตู้น้ำหยอดเหรียญ?,ตู้น้ำเชียงราย?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอเชียงของ?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอเวียงแก่น?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวงตู้น้ำเชียงราย อำเภอเทิง?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอแม่สาย?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอขุนตาลตู้น้ำเชียงราย อำเภอเชียงแสน?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอแม่สรวย?,ตู้น้ำ อำเภอดอยหลวง?,ตู้น้ำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง?,ตู้น้ำ อำเภอป่าแดด?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอพาน?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอแม่จัน?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอแม่ลาว?,ตู้น้ำเชียงราย อำเภอเวียงชัย